Friday, July 1
Shadow

Õpetamine ilma eksamiteta

2014. aasta märtsi alguses toimunud MG Autokooli õpetajate üldkoosolekul võeti vastu otsus loobuda koolisisestest eksamitest.

Peaaegu kaks kuud vältas selleteemaline aktiivne loominguline protsess: esitati ettepanekuid, arutati muudatusi, uuendati õppeprogrammi.
Tänu sellele tulemusrikkale tööle oleme nüüd valmis töötama uutmoodi, ehk siis kõik õpilased, kes registreeruvad B-kategooria sõiduki juhtimiskursusele alates 01.05.2014, ei pea tegema koolisisest eksamit.
Eestis väljastatakse juhiluba pärast riikliku teooria- ja sõidueksami sooritamist. Las siis Maanteeameti inspektor otsustab, kas õpilasel on piisavalt oskusi ja vilumusi, et autot iseseisvalt ja ohutult juhtida. Me tahame olla õpilaste liitlased. Me soovime pakkuda kvaliteetset koolitusteenust, mitte tegeleda järelevalve- ja karistusorganite ülesannetega.
Kõikidel meie õpetajatel on piisav töökogemus, oma võtted ja sissetöötatud õpetamisviisid, mis aitavad õpilastel omandada sõiduki asjatundlikku ja ohutut juhtimist. Peaaegu kõik saavad õpetada nii teooriat kui praktikat, neid mõlemaid valdkondi edukalt ühendades ja täiendades.
Juba mitu aastat tegutseb meie e-õppe süsteem e-MGAutokool. Praegu tegeleb rühm õpetajaid aktiivselt selle süsteemi täiustamise ja täiendamisega, et õpilastel oleks süsteemi mugav ja käepärane kasutada.

error: Content is protected !!