Tervisetõend

§ 2. Tervise üldnõuded
(1) Juht peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit või trammi juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad mootorsõiduki või trammi ohutult juhtimist.
§ 7. Tervisekontrolli tegija
(1) A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtide ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajate tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.
§ 8. Tervisekontrolli läbimine
(1) Esmakordselt mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik läbib tervisekontrolli mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust.
(2) Perioodilise tervisekontrolli peab mootorsõidukijuht läbima iga kümne aasta järel.
§ 9. Tervisekontrolli tegemine
(1) Juhil peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning juhtimise ajal alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

error: Content is protected !!