Teisipäev, jaanuar 19
Shadow

Silt: B kategooria

Hindamine

Hindamismeetod MG Autokooli õpilased ei pea tegema koolisisest eksamit. Me tahame korraldada õppetegevuse nii, et õpilane ise vastutaks oma õpitulemuste eest, ehk siis otsustaks ise, kas ta on riiklikuks eksamiks valmis või ei, lähtudes õpetaja arvamusest. Vastutustunnet oma õppimise ja käitumise eest aitab suurendada enesehindamine. Kuid hindamine peab õppeprotsessis siiski olema. Hindamine on õppetegevuse lahutamatu osa, sellega antakse õppeprotsessi teatud etapis õpilase oskustele ja teadmistele objektiivne ja erapooletu, kindlatele kriteeriumidele tuginev hinnang. Teoreetilise kursuse hindamise aluseks on testide tulemused e-õppe süsteemis e-MGAutokool. Õpilane on omandanud teoreetilise materjali siis, kui kõikide testide hinne on vähemalt 9,5 (10-st). Algastme koolituse ...

Õpetamine

B kategooria õpetamine Esmase väljaõppe programm sisaldab kolm etappi: • Esmaõppe algaste koolitus • Esmaõppe pimeda aja koolitus • Esmaõppe lõppaste koolitus Õppeetapp "Esmaõppe algaste koolitus" näeb ette teooria ja praktika õppetunde järgmises mahus: teooria – 27 tunni kestvusega 45 min sõit – 21 tunni kestvusega 45 min. Praktiline õppetöö (ehk sõiduõpe) toimub iga õpilasega individuaalselt graafiku alusel. Sõidutundide kohta peetakse arvestust õpilase õpingukaardil, kuhu märgitakse: sõidutunni toimumise kuupäev; tunni kestus; tunni teema. Nende andmete õigsust kinnitavad Õpilane ja õpetaja oma allkirjadega. Juhi esmaõppe algaste on ülesehitatud moodulipõhiselt: • 1 moodul - 10 teooria õppetundi, 2 sõidutundi. Peale mooduli läbimist viiakse läbi vahekontroll teooria ja sõ...

Hinnad al. 01.02.2020

B kategooria Teoreetiline osa - 140 €. On võimalik tasuda kahe või kolme osa kaupa sularahas MG Autokooli kassasse või MG Autokooli arvelduskontole. Esimene sissemaks on 80€. ------------------- Praktiline osa manuaalkäigukasti autoga (28 sõidutundi kestvusega 45 min) - 504€. Praktiline osa automaatkäigukasti autoga (28 sõidutundi kestvusega 45 min) - 504 €. Sõidutundide eest makstakse sõiduõpetajale, kellel on autokooliga sõlmitud teenust osutav Leping. On võimalik tasuda osade kaupa sularahas või arvelduskontole. -------------------------------------- Esmaõppe algaste koolitus (teooria ja sõit) manuaalkäigukasti autoga maksab 644 €. Esmaõppe algaste koolitus (teooria ja sõit) automaatkäigukasti autoga maksab 644 €. Pimeda ajal sõiduki juhtimine manuaalkäigukasti autoga  - 50 € Pimed...

Autokooli hinnad

B-kategooria - e-õppe (manuaal) 654.- B-kategooria - e-õppe (automaat) 654.- Tervisretõend 20.- Esmaabikoolitus 35.- Pimeda aja sõidu koolitus 60.-/*70.- Algastme libedasõidu koolitus 70.-/*80.- Lõppastmekoolitus. Libedasõit jääkattega õppeväljakul oma autoga 90.- Lõppastmekoolitus. Libedasõit jääkattega õppeväljakul autokooli autoga 110.- Lõppastmekoolitus. Libedasõit Männiku libedarajal 120-135.- Kursuse katkestamisel dokumentide väljavõtmine, kui lepingu lõpetamise avaldus on esitatud 2 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist 20.- Kursuse katkestamisel dokumentide väljavõtmine, kui lepingu sõlmimisest on möödas rohkem kui 2 kuud 35.- Autokoolitunnistuse dublikaat 5.- * automaat

B kategooria

Auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.B kategooria juhi esmaõpe jaguneb algastme õppeks ja lõppastme õppeks. Algastme koolitusest osavõtmiseks peab esmase juhtimisõiguse taotleja olema vähemalt 17,5-aasta vanune.Piiratud juhtimisõiguse B-kategooria mootorsõiduki juhtimiskursustele võib tulla 15,5-aastane isik.Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama sellised teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada. B kategooria esmaõppe algaste koolitus (teooria ja sõit) maksab: 480€ (automa...
error: Content is protected !!