Wednesday, September 28
Shadow

Pimeda aja koolitus

Pimeda aja koolitus

on üks osa juhi koolitusest B-kategooria sõidukijuhtide riiklikus õppekavas
Vastavalt määrusele “Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad”:
§ 12. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus
(1) B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida pimeda aja koolitus.
(3) Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus koosneb ühest teooriatunnist (praktikum) ja ühest sõidutunnist.

Kursuse lühikirjeldus

Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires.
Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid.
Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.
Teooriaõpe (praktikum) viiakse läbi muuks liikluseks suletud valgustamata alall.
Õpet on võimalik läbida nõuetele vastaval simulaatoril.
Sõidutunnis harjutatakse teooriaõppes (praktikumis) ”Pimeda ajal sõiduki juhtimine” õpitut tavaliiklusega teel – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms.
Sobiv õppesõidu aeg lepitakse kokku sõiduõpetajaga.
Sõiduõpe on võimalik läbida ka nõuetele vastaval simulaatoril.
Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb MG sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Hinnad

Pimeda aja koolitus maksab 60 €.

error: Content is protected !!