Friday, July 1
Shadow

Lõppastme koolitus

Juhi esmaõppe lõppastme koolituse

(edaspidi lõppastme koolitus) eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.
Lõppastme koolituse peab läbima B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu.

Koolitus koosneb kolmest osast:
Teooria – toimub iseseisvalt
Ökosõit – linnasõit autokooli liiklusõpetajaga, kus tutvustatakse auto ja keskonnasäästlikke sõiduvõtteid.
Libedasõit – praktiline osa toimub Männiku Libedarajal.
——————————-

KURSUSE MAKSUMUS

Libedasõit manuaaliga, ökosõit oma autoga – 130€
Libedasõit manuaaliga, ökosõit autokooli autoga – 140€
Libedasõit automaadiga, ökosõit oma autoga – 140€
Libedasõit automaadiga, ökosõit autokooli autoga – 150€
——————————-
KURSUSELE REGISTREERIMINE
——————————-
Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb MG vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab andmed elektrooniliselt Liiklusregistrisse.

——————————-

Transpordi tellimine

error: Content is protected !!