Lõppastme koolitus

Juhi esmaõppe lõppastme koolituse

(edaspidi lõppastme koolitus) eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.
Lõppastme koolituse peab läbima B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu.

Koolitus koosneb kolmest osast:
Teooria – toimub iseseisvalt
Ökosõit – linnasõit autokooli liiklusõpetajaga, kus tutvustatakse auto ja keskonnasäästlikke sõiduvõtteid.
Libedasõit – praktiline osa toimub Männiku Libedarajal.
——————————-

KURSUSE MAKSUMUS

Libedasõit manuaaliga, ökosõit oma autoga – 130€
Libedasõit manuaaliga, ökosõit autokooli autoga – 140€
Libedasõit automaadiga, ökosõit oma autoga – 140€
Libedasõit automaadiga, ökosõit autokooli autoga – 150€
——————————-
KURSUSELE REGISTREERIMINE
——————————-
Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb MG Autokool vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab andmed elektrooniliselt Liiklusregistrisse.

——————————-

Transpordi tellimine

error: Content is protected !!