Kuidas me õpetame?

Sõiduki juhtimine nõuab nii liikluseeskirja täpset tundmist kui ka suurepäraseid praktilisi oskuseid., seetõttu teooria- ja sõidutunnid toimuvad meil vaheldumisi.

Õppimisel (testide tegemine, õppematerjalide lugemine) kasutame e-õppe süsteemi Teooria.ee või Liikluslab.ee.

Iga õpilasega sõlmime lepingu, milles on märgitud õppe tingimused ja kõik hinnad.
Lepingu saab üle vaadata selle lingi kaudu.

Kas soovite meie abiga õppida autojuhtimist ja saada juhiload?