Piiratud juhtimisõigus

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele
isikule
.
Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik
esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria
mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi
piirmäära ületavas seisundis.

error: Content is protected !!