Wednesday, September 28
Shadow

Õpetamine

õpetamine

Esmase väljaõppe programm sisaldab kolm etappi:
• Esmaõppe algaste koolitus
• Esmaõppe pimeda aja koolitus
• Esmaõppe lõppaste koolitus

Õppeetapp “Esmaõppe algaste koolitus” näeb ette teooria ja praktika õppetunde järgmises mahus:
teooria – 27 tunni kestvusega 45 min
sõit – 21 tunni kestvusega 45 min.
Praktiline õppetöö (ehk sõiduõpe) toimub iga õpilasega individuaalselt graafiku alusel.
Sõidutundide kohta peetakse arvestust õpilase õpingukaardil, kuhu märgitakse: sõidutunni toimumise kuupäev; tunni kestus; tunni teema. Nende andmete õigsust kinnitavad Õpilane ja õpetaja oma allkirjadega.

Juhi esmaõppe algaste on ülesehitatud moodulipõhiselt:
• 1 moodul – 10 teooria õppetundi, 2 sõidutundi. Peale mooduli läbimist viiakse läbi vahekontroll teooria ja sõidu osas.
• 2 moodul – 10 teooria õppetundi, 14 sõidutundi. Peale mooduli läbimist viiakse läbi vahekontroll teooria osas.
• 3 moodul – 7 teooria õppetundi, 5 sõidutundi. Peale mooduli läbimist viiakse läbi vahekontroll teooria osas.
——————-
Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama selliseid teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

REGISTREERIMISEKS ON VAJA:

– ID kaart või pass
– 2 värvifotot suurusega 3,5×4,5 cm

error: Content is protected !!