Hindamine

Hindamismeetod

MG Autokooli õpilased ei pea tegema koolisisest eksamit.
Me tahame korraldada õppetegevuse nii, et õpilane ise vastutaks oma õpitulemuste eest, ehk siis otsustaks ise, kas ta on riiklikuks eksamiks valmis või ei, lähtudes õpetaja arvamusest.
Vastutustunnet oma õppimise ja käitumise eest aitab suurendada enesehindamine.

Kuid hindamine peab õppeprotsessis siiski olema.
Hindamine on õppetegevuse lahutamatu osa, sellega antakse õppeprotsessi teatud etapis õpilase oskustele ja teadmistele objektiivne ja erapooletu, kindlatele kriteeriumidele tuginev hinnang.

Teoreetilise kursuse hindamise aluseks on testide tulemused e-õppe süsteemis e-MGAutokool.
Õpilane on omandanud teoreetilise materjali siis, kui kõikide testide hinne on vähemalt 9,5 (10-st).

Algastme koolituse sõiduõpe lõpeb hindava sõiduga. Traditsioonilise sõidueksami
asemel kasutatakse nii nimetatud hindelist sõitu, kus analüüsitakse õpilase ja õpetaja koostöös õpilase oskust planeerida oma sõitu ja sõita planeeritud marsruudil ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt.
Pärast seda sõitu arutavad õpilane ja õpetaja marsruudi läbi: õpilane annab oma hinnangu, õpetaja vajadusel seletab ja annab oma soovitused.
Õpetaja kannab hindamise tulemuse (5-palli süsteemis) sõidukaarti, niinimetatud “Hinnetelehele”.
Kui hindega ei olda veel rahul, saab seda alati parandada.
Õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel saab sõidutunde võtta meie autokooli mistahes õpetajalt.

error: Content is protected !!