B kategooria


Auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.
B kategooria juhi esmaõpe jaguneb algastme õppeks ja lõppastme õppeks.

Algastme koolitusest osavõtmiseks peab esmase juhtimisõiguse taotleja olema vähemalt 17,5-aasta vanune.
Piiratud juhtimisõiguse B-kategooria mootorsõiduki juhtimiskursustele võib tulla 15,5-aastane isik.
Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama sellised teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.


B kategooria esmaõppe algaste koolitus (teooria ja sõit) maksab:


Alates 01.05.2021 644€ – 700 .

Pakkume Internetipõhine B-kategooria kursus.

KURSUSELE REGISTREERIMINE

error: Content is protected !!